Kim jesteśmy?


Spółka zarządza terenami poprzemysłowymi w Katowicach, na których powstaje ekologiczna dzielnica przyszłości „Nowy Wełnowiec”. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.nowywelnowiec.pl

Ogłoszenia spółki


Więcej informacji wkrótce. Więcej informacji wkrótce. Więcej informacji wkrótce. Więcej informacji wkrótce. Więcej informacji wkrótce. Więcej informacji wkrótce. Więcej informacji wkrótce. Więcej informacji wkrótce. Więcej informacji wkrótce.

Ekocity

NOWY WEŁNOWIEC


To idealnie zaprojektowana dzielnica miasta, która w centrum uwagi stawia człowieka, ekologię, klimat oraz niepowtarzalną przestrzeń. 25 ha terenu stanie się miejscem do życia, pracy, spotkań i odpoczynku w zgodzie z naturą, z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie w zasięgu jego głównych atrakcji. Dzielnica będzie otwarta na Katowice i będzie służyć wszystkim mieszkańcom.